Úprava chybějící kosti před implantací - Centrum zubní implantologie - Nové Zuby
Call us toll free: +420 774 274 777
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Úprava chybějící kosti před implantací

Zubní implantát má tvar šroubku, který se kotví (šroubuje) do kosti horní nebo dolní čelisti. Abychom dosáhli kvalitního upevnění implantátu a jeho vhojení bylo dlouhodobé (několik desítek let) je nezbytné, aby byly zubní implantáty ukotveny v dostatečně kvalitní kosti. Kromě vysoké úspěšnosti zavedených implantátů a jejich dlouhodobé životnosti je naším cílem i co nejpřirozenější vzhled finální korunky či můstku. Dostatek kosti v okolí krčku budoucí korunky podepírá dáseň, která vyplňuje mezizubní prostory. Přitom po vytažení zubu dochází již po několika týdnech k postupné ztrátě kosti.

Pokud plánujeme zavedení zubního implantátu několik let po extrakci zubu, prakticky vždy musíme přidávat kost umělou. V zadní části čelisti chybí kost většinou „na výšku“ a vepředu většinou „na šířku“ (horizontálně). V našem centru používáme k navyšování kosti buď kost umělou, nebo kost pacienta, kterou odebíráme ze zadní části dolní čelisti. Umělá kost je vyrobená buď chemicky tak, aby byla podobná svoji skladbou kosti přirozené (BoneCeramic®/Straumann) anebo je získaná z hovězího dobytka a upravená tak, aby byla odstraněna organická část kostní struktury a byla naprosto bezpečná (Bio-Oss® /Geistlich). Oba materiály jsou odzkoušené celosvětově na mnoha tisících pacientech již dlouhou řadu let a je dokumentována jejich plná spolehlivost.

 Nejčastěji doplňujeme nedostatečnou kost v zadní části horní čelisti, tam kde nahrazujeme chybějící stoličky. Doplnění kosti na dně čelistní dutiny se v angličtině nazývá sinus lift (na obrázku rentgenu oblast vyznačená žlutě).

Zejména po úrazech nebo u pokročilého stavu parodontózy chybí větší množství kosti v přední části zejména horní čelisti. V tomto případě není možné použít výše uvedená granula. Jedinou možností je navýšení chybějící tkáně vlastní kostí pacienta, kterou odebíráme z dolní čelisti, z oblasti kde se nachází zub moudrosti. 

ZA

kostní štěp fixovaný dvěma titanovými šroubky do místa defektu, v okolí partikule kostního substituentu (Bio-Oss/Geistlich)

Přenesená kost je velmi kvalitní a přitom nedochází k žádnému oslabení dolní čelisti. Vzhled obličeje se odběrem ani přenesením kosti nemění. Odběr a fixace kostního bločku je prováděn v lokální anestesii, kterou potencujeme tabletkovou sedací či nitrožilní analgosedací. Po výkonu pacient pokračuje s analgetiky po 2 dny. Nejedná se tedy o bolestivý výkon a naši pacienti jsou obvykle překvapeni že i po operaci je bolest malá. Celá operace se dá přirovnat k vytažení neprořezaného zubu moudrosti. Kostní štěp se do místa defektu fixuje pomocí titanových šroubků a do okolí se ještě vkládá kost umělá. 

Pacient po této operaci bere týden antibiotika a užívá tabletky proti bolesti (analgetika). Doplnění chybějící kosti občas kombinujeme s přenosem měkké tkáně. Jedná se o kousky podslizničního pojiva odebraného na patře, které výrazně zlepšují estetický výsledek korunek a můstku zejména v přední části horní čelisti. Kostní transplantát ponecháváme fixovaný po dobu 6 měsíců. Poté ve druhém operačním výkonu vyjmeme fixační šroubky a zavedeme implantát. Úspěšnost takto transplantovaného kousku vlastní kosti je velmi vysoká a selhání jsou v řádu promile. V místě odběru kost opět doroste i když jen přibližně v objemu 70 %. Vytnutí kostního štěpu z dolní čelisti, pokud je prováděno zkušených ústním chirurgem, je velmi bezpečnou operační technikou.

Proč se objednat právě v našem centru?

  • pečlivé vyšetření každého pacienta a vysoce kvalitní ošetření
  • ošetření provádímem podle moderních ale osvěčených postupů
  • naše centrum je vybaveno moderními přístroji a materiály
  • účastníme se pravidelně domácích i zahraničních kongresů, kde i prezentujeme i naše zkušenosti
  • ošetříme i velmi závažné defekty chrupu a nabízíme služby i těm pacientům, kteří byli z tohoto důvodu v jiné praxi odmítnuti

Objednejte se

Potřebujete se objednat na termín, který vyhovuje vám. Objednejte se a společně najdeme nejlepší termín.

 

OBJEDNAT SE