Podmínky úspěšného zubního implantátu
Call us toll free: +420 774 274 777
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Podmínky úspěšného zubního implantátu

KaraskovaÚspěšnost kvalitního zubního implantátu (trvale přihojený implantát v čelisti spojený natrvalo s korunkou či můstkem bez bolesti a zánětu v okolí) závisí na několika faktorech. Vzhledem k vysoké profesionalitě celého týmu našeho centra, dlouhodobým zkušenostem a kvalitním implantátům, které používáme dochází k selhání implantátu zcela vzácně (selhává přibližně jeden implantát ze 150 zavedených). V našem centru poskytujeme na vhojení implantátu garanci po dobu jednoho roku. Vhojení (stabilitu) zubního implantátu kontrolujeme po uplynutí doby, která je nutná k jeho přijetí (2 měsíce v kvalitní kosti a 4-6 měsíců tam, kde se kost musela doplňovat). Objektivní potvrzení přijmutí implantátu provádíme metodou rezonanční frekvenční analýzy na principu bezdotykové elektromagnetické rázové vlny přístrojem Osstell ISQ. Teprve poté otiskujeme a zhotovujeme korunku či můstek.

retyJakmile dojde k úspěšnému vhojení, je velmi málo pravděpodobné, že by implantát selhal (vypadnul) po této době. Je však velice důležité o korunku či můstek pečovat: pravidelně zuby čistit jak normálním měkkým kartáčkem, tak i mezizubním kartáčkem a docházet na pravidelné kontroly dle dohody se zubařem, který zhotovil korunku či můstek. Garanci na vhojení implantátu omezujeme pro pacienty, kteří si zuby nečistí nebo je čistí nedostatečně a nedochází na pravidelné kontroly. Také pacienti s parodontózou (správně parodontitidou) mají nárok na garanci. Před zavedením implantátu je však nutné onemocnění zaléčit (parodontitida je skutečně onemocněním!)

Pacienti s parodontitidou nejprve projdou konzervativní léčbou, kterou provádí zubař ve spolupráci se zubní hygienistkou. Cílem léčby je vyléčení zánětu, zklidnění citlivých dásní, zastavení krvácení dásní při čištění zubů a stabilizace onemocnění. Léčba spočívá v odstranění zubního kamene a povlaku na zubech a likvidaci infekčních ložisek v dutině ústní (kořeny zubů, hnisavé váčky, píštěle, atd.)

iStock_000006052729XSmallPředpokladem dlouhodobého úspěchu je nastolení dokonalé ústní hygieny. Výrazně obnažené a viklavé zuby většinou vytáhneme. V ústech ponecháváme pouze ty zuby, o kterých se domníváme, že mohou být stabilní alespoň dalších 5 let. U pokročilého onemocnění vedeme léčbu společně s parodontologem.

Kouření cigaret výrazně narušuje vhojování implantátů. Sliznice dutiny ústní se u kuřáků po operaci často obtížně hojí. Absence kouření před operací stejně jako i po výkonu je důležitá pro nekomplikované zhojení. Pro dlouhodobou stabilitu výsledku je však důležité ukončit kouření zcela. Mezi podmínky garance na vhojení implantátu patří přestat kouřit.

iStock_000002102243XSmallTi, kteří kouří více jak 10 cigaret denně a navíc si nečistí správně své zuby, nejsou vhodnými kandidáty pro zavedení implantátů. Další důležitou podmínkou úspěchu implantační léčby je normální hladina cukru v krvi (obvykle do 5,5 mmol/l). Pacienti s neléčenou cukrovku (s hodnotami glykémie nad 8 mmol/l) musí po poradě s praktickým lékařem nebo diabetologem hladinu cukru snížit a dlouhodobě stabilizovat.

 

Život se zubními implantáty, péče o zubní implantáty

Korunka na zubním implantátu napodobuje úspěšně korunku přirozenou, takže pacient má velmi dobrý pocit jistoty, že všechno je jak by mělo být. Nicméně jedná se skutečně o protézu, i když velmi zdařilou, a o tu se musí starat pacient o něco více než o vlastní zuby. Neznamená to, že by si měl korunky na implantátech čistit více než zuby vlastní, ale péče o ně musí být pravidelná. Musí používat zubní kartáček a mezizubní kartáček. Musí docházet pravidelně dvakrát ročně k dentální hygienistce na tzv. profesionální ústní hygienu, kde se kontroluje, jak o zuby pečuje, odstraňuje se zubní kámen a pigment a kontroluje se, jestli je okolní sliznice zdravá a silná. Musí pravidelně dvakrát za rok navštěvovat svého zubního lékaře, který mu korunky či můstek zhotovil, aby zkontroloval, zda je vše v pořádku.

Ono to nic tak zvláštního není, protože podobně by se o svůj chrup měli starat i lidé, kteří mají zuby vlastní, ale u implantátů je tento proces kontroly přeci jen důležitější. Korunky a můstky jsou trvale připevněné na zubní implantáty a nesundávají se.  Jestliže pacient nemá žádné potíže a vše je v pořádku, není zapotřebí něco dotahovat, upravovat či seřizovat. Implantát nemůže postihnout zubní kaz, který bývá nejčastější příčinou selhání zubu pod korunkou či můstkem. Při výrobě korunky se využívají prefabrikované komponenty a počítačově řízené frézy. Přesnost takové náhrady je daleko větší než u korunky či můstku na vlastních zubech. Přesto implantát s korunkou ční z čelistní kosti a může být postižen zánětem u krčku podobným parodontóze (správně parodontitidě).