Přispání pacienta při operaci zubů (analgosedace)
Call us toll free: +420 774 274 777
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Přispání pacienta při operaci

Girl facePři jakémkoli chirurgickém i stomatologickém ošetření dodržujeme zásadu provádět zákroky za dokonalého znecitlivění. Všechny operační výkony jsou v našem centru prováděny v lokální injekční anestézii tak, aby pacient během operace necítil žádnou bolest. Někteří pacienti však zažili v minulosti nepěkné chvíle u zubaře a právem se ošetření bojí.

Ke zmírnění napětí či odstranění strachu se osvědčila tzv. sedace při vědomí. Podáním tabletky asi 20 minut před operací dojde ke snížení pozornosti, zmírnění stresu, odstranění strachu a k pocitu spavosti. Doba působení je přibližně tři hodiny, ale je výrazně individuální. U delších a náročnějších výkonů je velmi vhodné podpořit efekt lokálního znecitlivění tzv. nitrožilní analgosedací. Pacientovi je před operačním výkonem aplikována za dohledu anesteziologa do žíly kombinace léků (farmak). Jejich účinky působí na pacienta téměř okamžitě.

Dostává se do příjemného klidu a farmakologicky je zablokován stres, strach a dokonce utlumena bolest. Farmaka způsobují ospalost až spánek, ale podle potřeby operatéra je pacient snadno probuditelný. Sedace při vědomí či nitrožilní analgosedace jsou použitelné při jakémkoliv iStock_000001715292XSmallstomatologickém výkonu u všech dospělých pacientů. Její aplikace je bezbolestná, naprosto bezpečná. Pomáhá pacientům lépe snášet operační výkon.

Díky ní probíhají i dlouhodobé stomatochirurgické výkony pro lékaře ve větším klidu. Pacient je během operace při vědomí, ale většinu doby prospí. Přitom je v průběhu celého výkonu neustále sledován. Na speciálním přístroji monitorujeme krevní tlak, tepovou frekvenci (puls), nasycení (saturaci) krve kyslíkem, atd. Podmínkou úspěšného operačního výkonu je příprava pacienta před výkonem a vyčkání efektu sedace, viz příprava pro výkon v analgo/sedaci. Tímto přístupem je možné pacienta ošetřit ambulantně, tzn. že po ukončení operace se probudí a s doprovodem odchází domů.

 

Proč se objednat právě v našem centru?

  • pečlivé vyšetření každého pacienta a vysoce kvalitní ošetření
  • ošetření provádímem podle moderních ale osvěčených postupů
  • naše centrum je vybaveno moderními přístroji a materiály
  • účastníme se pravidelně domácích i zahraničních kongresů, kde i prezentujeme i naše zkušenosti
  • ošetříme i velmi závažné defekty chrupu a nabízíme služby i těm pacientům, kteří byli z tohoto důvodu v jiné praxi odmítnuti

Objednejte se

Potřebujete se objednat na termín, který vyhovuje vám. Objednejte se a společně najdeme nejlepší termín.

 

OBJEDNAT SE