Poučení po chirurgickém výkonu - Centrum zubní implantologie - Nové Zuby
Call us toll free: +420 774 274 777
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Poučení po chirurgickém výkonu

Všechny chirurgické výkony, které v našem centru provádíme jsou vedeny přístupem přes dutinu ústní. Nevzniká tedy žádná jizva na kůži obličeje ani krku. Po každém operačním výkonu se dostaví otok a bolest. Otok vzniká následkem odtahování tkáně při operaci a vlastním chirurgickým výkonem. Velikost a trvání otoku tváře závisí na náročnosti a délce operace, ale také na pohlaví pacienta. U žen bývá otok větší než u mužů a prakticky pravidelně se vyskytuje krevní podlitina (modřina). Po chirurgickém výkonu na horní čelisti bývá otok větší a může se rozšířit i na dolní oční víčko. Pooperační otok lze významně potlačit enzymatickými léky (např. Wobenzym) podávanými třikrát denně v počtu pět tablet před, během a po operaci. Na druhou stranu otok není ničím závažným a zcela pravidelně se druhý pooperační den začíná vytrácet. Pokud otok přetrvává nebo se dokonce zvětšuje, spojte se prosím telefonicky s ošetřujícím lékařem.

Jakmile přestane učinkovat místní znecitlivění (doba trvání je opět individuální a pohybuje se od 2 do 5 hodin), začne se postupně objevovat bolest v místě rány. Před odchodem z centra dostává pacient od nás první tabletu proti bolesti (analgetikum) a v něm pokračuje přibližně první dva dny po operaci. Zcela běžná analgetika (například ibuprofen) dokáží velmi dobře tlumit bolest. Tato analgetika působí přibližně 5 hodin, a proto se musí brát opakovaně. Většinou bolest netrvá déle než 2 dny a pacienti jsou překvapeni, jak krátce bolest působila. Potřeba analgetika je nepochybně individuální a záleží jak je pacient zvyklý tabletky proti bolesti užívat. Bolest bývá spíše tupá a tlačivá. Pokud je bolest škubavá, prosím kontaktujte svého operujícího lékaře. Pacienti operovaní v našem centru v žádném případě bolestí netrpí a ve velké většině případů jsou velmi mile překvapeni, že celý výkon i pooperační období proběhly tak snadno.

Bezprostředně po výkonu vložíme do úst tampón „do skusu“, kterým stlačíme operovanou oblast, a tak zastavujeme krvácení. Pacienty necháváme přibližně 20 minut po výkonu si u nás odpočinout v odpočinkové místnosti, aby odcházel domů již čilý. Pacient dostává s sebou domů několik tampónů a ty použije, kdyby se krvácení opět objevilo. Pokud by krvácení přetrvávalo, je možné skousnout i do přežehleného kapesníku. Narůžovělá slina může být přítomná i druhý den, zejména po vytažení zubu moudrosti. Rána by však neměla krvácet po několika hodinách po operaci. Pokud tomu tak je, prosím kontaktujte lékaře, který ošetření provedl. K dokonalému zastavení krvácení je zakázáno po operaci či extrakci zubu vyplachovat ústa. Pacienti jsou poučeni, aby jedli teprve až přestane působit lokální znecitlivění, aby se nepokousali a neporanili operované místo. Pacient může pít cokoli co není horké.

Výplachy úst mají svůj význam pro očištění rány a hygienu dutiny ústní nejdříve až 24 hodin po výkonu. K výplachům doporučujeme odvar z bylin (heřmánku, šalvěje, řepíku), či komerčně vyráběné dezinfekční roztoky dostupné v lékárně obsahujících 0,2 % chlorhexidin (např. Corsodyl, Paroex či Curasept). Aparát Listerine obsahující alkohol je v prvním týdnu po operaci méně vhodný.
Po operačním výkonu může být pacient mírně unavený a může mít i zvýšenou teplotu do 37,5 ºC . Pokud se objeví horečka (teplota nad 38º C), kontaktujte prosím svého ošetřujícího lékaře. U pacientů, kteří pracují na exponovaných pozicích, anebo kteří jsou v kontaktu s lidmi doporučujeme alespoň jednotýdenní pracovní neschopnost. Důvodem je především otok tváře a později modřiny.

Pacienti téměř po všech operačních výkonech mají v ústech stehy, které nečiní obtíže, a které odstraňujeme po 7-10 dnech. Rána v období do odstranění stehů není zhojená a drží pouze tenkými stehy. Jeden týden po operaci prosím pojídejte pouze kašovitou stravu a pokud to lze, používejte tu stranu úst, kde operace nebyla provedena. Klidné zhojení rány je předpokladem úspěšného vhojení implantátu či jakékoli augmentace.