Co je zubní implantát - Centrum zubní implantologie - Nové Zuby
Call us toll free: +420 774 274 777
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Co je zubní implantát

Co je zubní implantát

Zubní implantologie je jeden z podoborů zubního lékařství, tak jako parodontologie nebo ortodoncie. Zubní implantáty jsou využívány v situacích, kdy chybí zub nebo zuby a pacient si nechce nechat brousit zuby sousedící s mezerou, nebo zubů zbývá jen pár či všechny a nelze zhotovit pevnou náhradu (můstek). Moderní zubní implantát vypadá jako titanový váleček se závity, který se zavádí (šroubuje) do vyvrtaných otvorů v kosti. Zubní implantát zavedený do kosti se stane pevnou součástí čelisti a poté lze do nich našroubovat korunku a při více implantátech i můstek.

Zubní implantát má zjednodušený tvar kořenu a přibližně odpovídá i jeho velikosti.  Implantát má také přibližně stejnou nosnost jako zdravý zub. Jeden implantát unese jednu korunku, na dva implantáty pak lze osadit korunky dvě anebo můstek se třemi či čtyřmi korunkami. Můstek nahrazující 10 nebo 12 zubů v bezzubé dolní čelisti se fixuje na pět implantátů a v bezzubé čelisti horní na šest implantátů. Zubní implantát vyžaduje určitou dobu klidu, než je okolní kostí trvale přijat, a tato doba označovaná jako vhojování se pohybuje podle kvality povrchu implantátu a kvality kosti, do které je zaveden, od čtyř týdnů do šesti měsíců.

Kdy je nejvhodnější doba na zavedení implantátu?

Na zavedení zubního implantátu bychom měli myslet už v době, kdy zvažujeme vytažení zubu. Kostní lůžko totiž po extrakci rychle atrofuje a kost se zmenšuje. Zubní implantáty obvykle zavádíme již tři měsíce po vytažení zubu. Jakmile se zubní implantát spojí s korunkou a my na ni koušeme, dochází k zatěžování i okolní kosti a její atrofie ustává. Zavedení implantátu tak může zabránit úbytku kosti. Zubní implantát necháme po zavedení zaslepený po dobu dvou měsíců a teprve poté kontrolujeme jeho stabilitu, otiskujeme a fixujeme korunku. Pokud je čelist zeslabená a kostní objem nestačí k implantaci, můžeme si pomoci tzv. augmentací neboli navýšením kosti. V takových případech používáme většinou kostní partikule hydroxyapatitu uměle vyrobené nebo kostní granulát přírodního původu. Zubní implantát zavádíme většinou současně s přidáním komerčně vyrobené kosti. Doba vhojování trvá 4-6 měsíců a záleží na kvalitě defektní kosti pacienta a objemu umělé kosti, kterou přidáváme. Po celou tuto dobu je zubní implantát uložený pod zašitou sliznicí. Jestliže je ztráta kosti velká, je nezbytné defekt vyplnit kostním štěpem z dolní čelisti. Kostní bloček odebíráme z místa, kde se nachází dolní zub moudrosti a okamžitě jej fixujeme do defektního místa. Přijmutí transplantové kosti je velmi spolehlivé a my dosahujeme 95% úspěšnosti. Trvá šest měsíců, než je přenesená kost plně vrostlá do místa defektní čelisti. Během této doby nosí pacient provizorium, aby mohl bez větších problémů komunikovat, jíst a smát se. Zcela výjimečně zavádíme zubní implantát okamžitě po vytažení zubu. Předpokladem úspěchu je totiž kvalita a objem kosti v okolí vytaženého zubu a nepoškozená a silná sliznice kolem extrakční rány. Tento postup využíváme s vysokou úspěšností při náhradě dolní bezzubé čelisti a při implantaci do oblasti třenových zubů (tzv. čtyřky a pětky). 

Ošetření bezzubých čelistí

Bezzubou čelist je možné ošetřit můstkem anebo snímatelnou náhradou, u které je zlepšeno její usazení a stabilita pomocí komponent podobných patentkám. Můstek na pevno se šroubuje na pět implantátů v dolní čelisti anebo šest implantátů v čelisti horní. Můstek má kromě zubů i umělou dáseň, která je v ústech přítomnosti slin zcela vlhká a proto naprosto přirozeně imituje skutečnou dáseň.  Můstek je velmi pevně přišroubován do implantátů a jeho sejmutí je možné, ale jen zubařem. Pokud k tomu není závažný důvod (např. prasklý zub nebo poškození implantátu), můstek se ponechává trvale v ústech. Vstupní otvbory, kudy je můstek přišroubován jsou uzavřeny bílou výplní. Při žvýkání na pevno přišroubovanými můstky udávají pacienti již po 2-3 týdnech, že mají pocit, jako by kousali na svoj zuby.

Druhou možností ošetření bezzubých čelistí je podpora stávajících snímatelných protéz implantáty, které mají na sobě retenční prvky podporující větší stabilitu a pevnost náhrad. V tomto případě do dolní čelisti zavedeme dva implantáty a ty opatříme tzv patricemi, které vypadají jako patentky. Protéza pak v sobě obsahuje druhý díl patentek (matrice) a pomocí nich se snímatelná protéza nacvakává na implantáty. Do horní čelisti musíme zavést čtyři implantáty a ty opatřit kovovou litou konstrukcí, na kterou se podobně jako v dolní čelisti matrice nacvakává teflonové pouzdro ukryté v horní protéze. Tyto tzv. hybridní (nacvakávací) protézy jsou více vhodné pro pacienty, kteří obtížně zvládají čištění krčkové části implantátů. Náhrada se však musí několikrát denně sejmout a opláchnout vodou, je nutné přibližně 2x ročně kontrolovat, popřípadě aktivovat „nacvakávací systém“ a občas upravit dosed náhrady pryskyřicí.