Příprava pro výkon v analgosedaci - Centrum zubní implantologie - Nové Zuby
Call us toll free: +420 774 274 777
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Příprava pro výkon v analgosedaci

Léky používané k navození sedace či analgosedace jsou velmi bezpečné a neovlivňují základní životní funkce. I přes dlouhodobě dobré výsledky a příznivé klinické zkušenosti nelze vyloučit možnost vedlejších účinků, jako je bolest hlavy či závratě, které obvykle mizí po šesti hodinách po výkonu.

omplikace během výkonu i po operaci jsou vzácné. Pacient objednaný k výkonu v tabletové sedaci musí přijít o 20 minut dříve a 4 hodiny před výkonem nesmí jíst. Pokud je objednán k výkonu hned ráno, může si vzít ke snídani malé množství tekuté stravy, např. jogurt nebo se pouze napije čaje. Díky nenaplněnému žaludku nastupuje účinek tabletek rychleji.

Po výkonu každý pacient odpočívá v našem pooperačním pokoji po dobu přibližně 20 minut. Poté může odejít domů, ale pouze v doprovodu nejlépe automobilem. Pacient, který přichází k operaci v nitrožilní analgosedaci vedené anesteziologem musí dodržet níže uvedená nařízení. Navíc musí s sebou donést vyšetření o svém zdravotním stavu vystavené obvodním lékařem nebo internistou, kde je výsledek vyšetření krve (krevní obraz a diferenciál, minerály, jaterní testy, celkový protein, glykémii) a moči včetně sedimentu. Dále je nutné přinést EKG, event. jeho popis a doporučení lékaře k výkonu v lokální anestesii doplněné nitrožilní analgosedací.

Nařízení před operačním výkonem s nitrožilní analgosedací:

  • nepijte alkoholické nápoje ani žádné sycené minerální vody 24 hodin před výkonem
  • pokud trvale užíváte léky, vezměte si je i v den výkonu, soupis přineste s sebou; poslední lék byste měli požít minimálně 2 hodiny před výkonem
  • ženy, které užívají antikoncepci, pokračují v užívání pilulek i v den výkonu
  • odlakujte si před výkonem jeden nehet na levé ruce (bezbarvý lak může zůstat)
  • 6 hodin před výkonem nic nejezte, nepijte, nekuřte

 

Bezprostředně po operačním výkonu:

  • budete mít pocit mírné ospalosti a ne zcela jisté chůze
  • bez doprovodu nebudete z ambulance propuštěni; zajistěte si doprovod, nejlépe rodinného příslušníka s vlastním vozem, cestování hromadnou dopravou anebo pěšky není možné
  • v den výkonu si neplánujte žádné důležité schůzky, právní jednání a činnosti vyžadující pozornost a soustředěnost včetně řízení motorových vozidel.