Akademie Centra zubní implantologie - Centrum zubní implantologie - Nové Zuby
Call us toll free: +420 774 274 777
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Akademie Centra zubní implantologie

operujici

Akademie Centra zubní implantologie
3x 2 půldenní přednášky (16-20 hodin Ječná 1, Praha 2)
3 individuální celodenní stáže: Ječná 1 & Počernická 19
3x společná večeře
celková cena 45.000 Kč, pouze prezenčně
Dr. JIŘÍ KRUG
7. března 2024 od 16 hodin: Předvídatelná implantologie, extrakce, prezervace, implantace; fronta, zadní partie, estetika
4. dubna 2024 od 16 hodin: Augmentační výkony, chybějící tvrdá a měkká tkáň
Dr. ALEXANDRA MAREŠOVÁ
14. března 2024 od 16 hodin: Digitální postupy v implantologii – IO sken, 3shape a jeho moduly, virtuální návrhy, digitální design, komunikace s laboratoří, mock up
11. dubna 2024 od 16 hodin: Provizoria, alternativy implantátu, příprava provizoria, převedení tvaru do finále, šablony, 3D tisk, adhezivní náhrady
Dr. ALENA KRUGOVÁ
21. března 2024 od 16 hodin:  Fixní náhrady  na implantátech – komponenty, materiál, tvar náhrady, frontální úsek, artikulace, hodnocení
18. dubna 2024 od 16 hodin: Celkové náhrady na implantátech – hybridní a fixní, různé typy náhrad – spolu se zubním technikem FRANTIŠKEM KLINGOROU